Associació Catalana de Vexil.lologia

Brigades Internacionals

XIII Brigada Internacional
Guió del Batalló PalafoxEntitat territorial ESP - España
Status Polític Estat independent
Estat ESP
Inici ús 31 octubre 1937
Final ús ?
Ús A terra
Usuari Militars
Mides 37 x 85 cm, aprox.
Colors R, Y, P
Observacions Els guions de seda, obsequi de la ciutat de Madrid, entregats a tots els batallons de les 5 brigades internacionals no van tenir éxit ja que es van continuar utilitzant les banderes de batalló existents.
Els guions van ser entregats als batallons següents:
XI B.I.: Hans Beimler, Edgar André, 12 Febrer y Thaelmann.
XII B.I.: Garibaldi, André Marty i potser els tres italo-espanyols.
XIII B.I.: Rakosi, Dombrowski i Palafox.
XIV B.I.: Commune de Paris, Domingo Germinal, La Marsellaisse i Henri Barbusse.
XV B.I.: Lincoln, British i Mackenkie Papineau.

Dades Luis Sorando Muzás i arxiu ACV