Associació Catalana de Vexil.lologia

Brigades Internacionals

129 Brigada Internacional
Batalló George Dimitroff


 
 
 

Font: Yaneva-Petrova,N et al: Znamena na revolyuciata.  Publ. DI Septembri Sofia1978 (Informació: Andreas Herzfeld)