Associació Catalana de Vexil.lologia

Brigades Internacionals

XV Brigada Internacional
Batalló Britànic

Secció Irlandesa James Connolly