Associació Catalana de Vexil.lologia

Les Brigades Internacionals

Cementiri de Fuencarral


382 Kb

 
 
 

184 Kb


 
 

177 Kb


 

Testimoni i tradició oral: Records del meu pare

Amb aquesta pàgina vull retre homenatge a un brigadista (el meu pare) que va fer una mica d'història.
 

Sergent de complement de l'exèrcit de la República

Francisco Herreros Araque, va néixer el 14.09.1907 a Villarrobledo, Albacete. Fill de Francisco Herreros Barriga i Pascuala Araque Melero. Per raó de la feina del seu pare, Secretari Judicial, la família va recórrer diverses poblacions fins establir-se a Fuencarral (Madrid). 
De família republicana, el meu pare es va sentir tota la vida orgullós de prometre lleialtat a la bandera republicana quan, cap a 1931/32, va fer el servei militar com a sergent de complement, doncs estava estudian dret. 
Al esclatar la guerra civil (juliol 1936) vivia a Fuencarral, on el seu pare era secretari judicial, ell mateix ho era d'Alcobendas i San Sebastián de los Reyes. S'havia casat el 1933 amb Francisca Agüí López, neta del Jutge de Pau de Fuencarral, Ambrosio Agüí Prado. Les seves conviccions republicanes el van portar a posar-se a disposició del govern per defensar els seus ideals. Va ser mobilitzat i destinat a continuar la seva tasca dins l'administració de justícia. I és dins aquesta tasca que va tenir l'oportunitat de participar en un fet històric poc divulgat: la creació del Cementiri de les Brigades Internacionals a Fuencarral.
Francisco Herreros Araque, nació el 14.09.1907 en Villarrobledo, Albacete. Hijo de Francisco Herreros Barriga i Pascuala Araque Melero. Debido a la carrera de su padre, Secretario Judicial, la familia recorrió diversas poblaciones  hasta establecerse en Fuencarral (Madrid). De familia republicana, mi padre se sintió toda la vida orgulloso de haber prometido lealtad a la bandera republicana cuando, hacia 1931/32, hizo el servicio miltar como sargento de complemento, ya que estaba estudiando derecho. 
Al estallar la guerra civil (Julio 1936) vivia en Fuencarral donde era secretario judicial su padre, siendo secretario judicial él mismo de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Se había casado en 1933 con Francisca Agüí López, nieta del Juez de Paz de Fuencarral, Ambrosio Agüí Prado. Sus convicciones republicanas le llevaron a ponerse a disposición del gobierno para defender sus ideales.Fué mobilizado y destinado a mantener su trabajo en la administración de justicia. Y es en estas funciones que tuvo la oportunidad de participar en un hecho histórico poco divulgado: la creación del Cementerio de las Brigadas Internacionales en Fuencarral.

 

1937: El meu pare y la meva 
mare amb els meus dos 
germans grans: Bonifacio i 
Francisco (dit Paquete, que 
va morir de diftèria el 1938).

Cap a novembre o desembre de 1936, el meu pare va ser informat de la presència d'un cadàver al "Monte de El Pardo". Col.laborant amb el seu pare (amb problemes de mobilitat) anà a exercir la seva feina, encara que sabia que el cos era en zona militaritzada. Allà fou detingut per una patrulla que el va portar al lloc de comandament. Eren soldats de la XIIa. Brigada Internacional que aleshores es trobaven situats entre Fuencarral i El Pardo.
Quan el meu pare va justificar el motiu de la seva presència en la zona militar, el comandant que l'interrogava (o simplement hi era present) es va mostrar molt interessat. Es tractava del cap de la Brigada, el general Paul Lukacz (nom pel que era conegut l'escriptor hongarès Maté Zalka). Aleshores, li va proposar al meu pare que, integrat a la XIIa. BI, s'encarregués d'organitzar un cementiri pels "Voluntaris de les Brigades Internacionls, morts heroïcament per la llibertat del poble espanyol, el benestar i el progrés de la humanitat". I així ho va fer.
Hacia noviembre o diciembre de 1936, mi padre fue informado de la presencia de un cadáver en el Monte de El Pardo. Colaborando con su padre (con problemas de movilidad) fué a ejercer su trabajo, aún sabiendo que el cuerpo se encontraba en zona militarizada. Estando allí fué detenido por una patrulla que lo llevó al puesto de mando. Se trataba de soldados de la XII Brigada Internacional que por aquel entónces se encontraban acantonados entre Fuencarral y El Pardo.
Cuando mi padre justificó el motivo de su presencia en la zona militar, el comandante que le interrogaba (o simplement estaba presente) se mostró muy interesado. Se trataba del jefe de la Brigada, el general Paul Lukacz (nombre por el que era conocido el escritor húngaro Maté Zalka). Entónces le propuso a mi padre que, integrado en la XII BI, se encargara de organizar un cementerio que sirviera de última morada a aquellos "Voluntarios de las Brigada Internacionales, muertos heroicamente por la libertad del pueblo español, el bienestar y el progreso de la humanidad". Y así lo hizo.

 

19.1.1938

La resta de la guerra la va passar seguint totes les accions on va ser la XIIa. BI: Jarama, Guadalajara, Huesca, Brunete, Belchite, Front d'Aragó i Batalla de l'Ebre fins la desmobiltzació dels internacionals el 25.9.1938. Aleshores des de la finca de Campo Aníbal, a Rafelbunyol, va reorganitzar les forces disperses i amb ells va anar a la batalla de Teruel, i va seguir el curs de la guerra fins lliurar les armes a València. Després de dos anys molt durs de postguerra va aconseguir començar una nova vida a Barcelona. Aquí vàrem néixer el meu germà Francisco (1941) i jo, Sebastià (1943).

Mi padre siguió durante el resto de la guerra todas las acciones donde estuvo la XII BI: Jarama, Guadalajara, Huesca, Brunete, Frente de Aragón y Batalla del Ebro hasta la desmovilización de los internacionales el 25.9.1938. Entónces, desde la finca de Campo Aníbal, en Rafelbunyol, reorganizó las fuerzas dispersas y con ells participó en la batalla de Teruel, y siguió el curso de la guerra hasta entregar las armas en Valencia. Después de dos duros años de posguerra consiguió empezar una nueva vida en Barcelona. Aquí nacimos mi hermano Francisco (1941) y yo mismo, Sebastián (1943).

1944

 
 
Documentació emesa per l'Arxiu Històric Militar de Salamanca que reconeix la pertinença del meu pare al Servei d'Inhumacions de les Brigades Internacionals amb el grau de Tinent.

En tota la documentació que he pogut recollir (una dotzena de llibres) no s'anomena mai el Servei d'Inhumacions. Simplement, i com a màxim, publiquen les fotografies del cementiri de Fuencarral.Documentació emitida por el Archivo Histórico Militar de Salamanca que reconoce la adscripción de mi padre al Servicio de Inhumaciones de las Brigadas Internacionales con el grado de Teniente.

En toda la documentación que he podido recoger (una docena de libros) no se cita nunca al Sevicio de Inhumaciones. Simplemente, y como máximo, publican las fotos del cementerio de Fuencarral.

Fins aquí arriba la meva memòria. Quan el meu pare m'ho explicava jo no estava prou sensibilitzat (eren les batalletes del pare). I quan jo vaig voler saber més, ell ja no es recordava bé. Ara jeu enterrat al costat de la meva mare al cementiri de Fuencarral, en la mateixa terra que va aixoplugar els seus companys.

Qui pugui ampliar les dades que tinc, transmesses per tradició oral, serà molt benvingut.Hasta aquí llega mi memoria. Cuando mi padre me lo explicaba yo no estaba suficientemente sensibilizado (eran las batallitas de papá). Y cuando quise saber más, él ya no se acrordaba bién. Ahora yace enterrado al lado de mi madre en el cementerio de Fuencarral, en la misma tierra que cobijó a sus compañeros.

Quién pueda ampliar los datos que tengo, transmitidos por tradición oral, será muy bienvenido.
 
 

Sebastià Herreros i Agüí
Barcelona, febrer de 2001