Associació Catalana de Vexil.lologia

Les Brigades Internacionaes

Aviació


Bandera
Esquadrilla
. Esquadrilla "España"
. Esquadrilla internacional del Grup 11 de caça Nieuport-52
. Esquadrilla internacional del Grup 14 de caça Nieuport-52
. Grup Potez-54 de bombardeig
. Segona esquadrilla de Katiuskas

 
Símbol
Descripció
Emblema de l'aviació internacional
Forces Aérees de la República Espanyola 
Grup 24 "KATIUSKAS", 1ª, 2ª, 3ª y 4ª Esquadrilles
Nieuport Ni-52 (Marques abans de la guerra)
Nieuport Ni-52. GRUPO 11, (Marques des del 1936)

 
Bibliografia
Adreça
Aviación internacional en la guerra civil española http://members.es.tripod.de/henrisb/INTER.htm
Polikarpov I-15 «Chato» 
En la Guerra Civil Española
http://boozers.fortunecity.com/lolos/226/index.htm
Polikarpov I-16 «Mosca»
En la Guerra Civil Española
http://members.es.tripod.de/SANMARCA/index.htm
Aircraft of the Spanish Civil War http://www.zi.ku.dk/personal/drnash/model/spain/SpainAir.htm
Caballeros del aire de la Guerra Civil Española (1936-1939) http://www.aire.org/gce/
Flyers of Fortune: American Airmen in the Spanish Civil War http://www.libs.uga.edu/flyers/
Aviones de la guerra civil española http://members.es.tripod.de/mrval/
L'aviació a la Guerra Civil Espanyola  http://www.geocities.com/Vienna/Choir/5129/portada.htm
El Potez 54 en la guerra civil española http://www.geocities.com/spain_potez/
André Malraux http://omega.cc.umb.edu/~thompson/malraux.htm